11.05.2017

Mistero Milano Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Promocja produktów firmy Mistero Milano na rynkach zagranicznych”.

Przedmiotem projektu jest wsparcie firmy Mistero Milano w poszerzeniu jej działalności eksportowej. Będzie to możliwe poprzez przeprowadzenie spójnego programu promocji produktów firmy na zagranicznych rynkach perspektywicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku ukraińskiego oraz rynku ZEA. Program promocji obejmuje uczestnictwo w 9 międzynarodowych imprezach targowych, najistotniejszych dla branży oraz wykorzystanie doradztwa i szkoleń w zakresie obecności na nowych rynkach perspektywicznych.

Celem projektu jest rozwój Spółki Mistero Milano zajmującej się produkcją wyrobów kosmetycznych poprzez zwiększenie eksportu jej wyrobów na rynki zagraniczne. Dodatkowym celem jest wejście firmy na nowe, perspektywiczne rynki zbytu (ZEA, Turcja).

Dzięki promocji na nowych rynkach wzrośnie rozpoznawalność marki Mistero Milano, co pozwoli na ugruntowanie pozycji firmy u jej obecnych odbiorców i na obecnych rynkach eksportowych, a także pozwoli na zaistnienie na nowych obszarach. Najważniejszym rezultatem projektu będzie pozyskanie nowych partnerów handlowych oraz wzrost przychodów ze sprzedaży.

Wartość projektu: 1 172 530,12 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 599 846,40 PLN

23.12.2016

Zapytanie ofertowe na wycenę organizacji imprez targowych.

Mistero Milano ogłasza zamiar wyłonienia wykonawcy na organizację imprez targowych realizowanych przez Spółkę w ramach projektu pt. pt. „Promocja produktów firmy Mistero Milano na rynkach zagranicznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych, przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

W związku z powyższym Mistero Milano ogłasza wstępne zapytanie ofertowe na wycenę kosztów organizacji imprez targowych. Niniejsze zapytanie ma na celu dokonanie oszacowania wartości zamówienia.

 

Szczegółowe zapisy specyfikacji oraz załączniki są do pobrania poniżej:

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy11.01.2017r.

Zaproszenie do składania ofert

Mistero Milano Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na organizację wyjazdu pracowników Spółki na targi Cosmoprof Bolonia odbywające się w dniach 17-20 marca br. Wyjazd organizowany jest w ramach projektu Promocja produktów firmy Mistero Milano na rynkach zagranicznych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych, przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.


Szczegółowe informacje nt. przedmiotu zamówienia, termin i warunki składania ofert zostały zawarte w zapytaniu ofertowym dostępnym poniżej.

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy30.01.2017r.

Mistero Milano Sp. z o.o. informuje, iż do Zamawiającego spłynęły pytania dot. prowadzonego postępowania. Poniżej zamieszczamy pytania i odpowiedzi Zamawiającego. Niniejsze pytania mają charakter doprecyzowujący zapisy SIWZ. Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu składania ofert. 

Plik PDF z odpowiedziami17.02.2017r.

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze10.03.2017r.

Zapytanie ofertowe

Mistero Milano Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na organizację wyjazdu pracowników Spółki na targi Intercharm Ukraine 2017. Wyjazd organizowany jest w ramach projektu Promocja produktów firmy Mistero Milano na rynkach zagranicznych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych, przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. 

 

Szczegółowe informacje nt. przedmiotu zamówienia, termin i warunki składania ofert zostały zawarte w zapytaniu ofertowym dostępnym poniżej:

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy19.04.2017r.

Unieważnienie postępowania ofertowego

Mistero Milano Sp. z o.o. informuje, że z uwagi na nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia, unieważnia postępowanie dotyczące "Organizacji wyjazdu na targi Intercharm Ukraine 2017".

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie poniżej:

Unieważnienie

Stwórz darmowe konto, by używać listy życzeń.

Sign in