Regulamin losowania nagrody wśród uczestników pokazów zdobień Salon Nail Express organizowanych przez Mistero Milano.

§ 1. Nagroda rzeczowa

1. APM Group Sp. z o. o. dla uczestników  pokazów zdobień Salon Nail Express ufundowała nagrodę w postaci "Szkolenia ze stylizacji paznokci" u jednego z Instruktorów marki Mistero Milano.

2. Zdobywca nagrody zwany dalej "Uczestnikiem szkolenia" może zrealizować przedmiot nagrody u jednego z dwóch Instruktorów, prowadzących pokaz Salon Nail Express, w którym Uczestnik brał udział.

3. Tematyka szkolenia ustalana jest indywidualnie zgodnie z cennikiem Instruktora prowadzącego szkolenie, nie może jednak przekraczać wartości 600 zł brutto.

4. Dodatkowe koszty wynikające z realizacji przedmiotu nagrody (takie jak dojazd, nocleg, wyżywienie) pozostają po stronie zwycięzcy.

5. Uczestnikom nie przysługuje prawo zmiany nagrody, w tym wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny. 

§ 2. Warunki wzięcia udziału w losowaniu

1. W losowaniu mogą wziąć udział osoby biorące udział w jednym z pokazów zdobień Salon Nail Express mających miejsce 6.10.2018 r. w Rzeszowie, 7.10.2018 r. w Krakowie, 20.10.2018 r. w Zielonej Górze, 21.10.2018 r. w Opolu, 10.11.2018 r. w Warszawie, 11.11.2018 r. w Kielcach, 02.12.2018 r. w Poznaniu.

2. Osoby, które wypełniły ankietę oraz pozostawiły swoje dane osobowe konieczne do kontaktu w przypadku wygrania nagrody.

§ 3.  Skład komisji losującej, jej zadania oraz losowanie nagród

1.    Zadaniami  komisji  losującej są:

a.    techniczne zorganizowanie  i  przeprowadzenie  losowania,

b.    rozpatrywanie i  rozstrzyganie wszelkich spraw spornych,

c.    zarządzenie  ponownego  losowania  w  przypadku  niemożności odbioru nagrody przez osobę wylosowaną  lub wylosowane osoby  nie  uprawnioną do  losowania,

d.    nadzorowanie formalności związanych  z  przekazaniem  nagrody.

2. Losowanie nagród odbedzie się 3.12.2018r. w siedzibie firmy APM Group Sp. z o. o. ul. Krakowska 154, 35-111 Rzeszów.

3. Informacja o wygranej zostanie przekazana zwycięzcy telefonicznie.

§ 4. Warunki odbioru nagrody

1. Możliwość kontaktu pod podanym numerem telefonu.

2. Dokonanie rezerwacji daty szkolenia u Instruktora Mistero Milano w terminie od 4/12/2018 - 31/12/2018.

3. W przypadku niemożności zrealizowania przedmiotu nagrody przez uczestnika w zarezerwowanym terminie, prawo do zrealizowania przedmiotu nagrody przepada.

§ 5. Postanowienia końcowe

1.    Dane osobowe  przekazane  Organizatorowi  przez  uczestników  losowania  będą  przetwarzane  tylko  i wyłącznie w celu:  realizacji  losowania, wyłonienia  zwycięzców i  nie  będą  podlegały dalszemu  przetwarzaniu,  nie  będą  przechowywane  dłużej  niż  będzie to  niezbędne z  uwagi  na obowiązujące  przepisy prawa  oraz regulamin  losowania.

2.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne  i jest warunkiem  uczestnictwa w  losowaniu i  otrzymaniu  nagrody.

3.    Przystąpienie  do  konkursu jest  równoznaczne  z akceptacją  regulaminu  losowania.

4.    Ostateczna  interpretacja  regulaminu  należy do organizatorów

Stwórz darmowe konto, by używać listy życzeń.

Sign in