Dotacje

APM GROUP Sp.  o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Internacjonalizacja szansą na rozwój przedsiębiorstwa APM GROUP Sp. z o.o.”.

Do celów projektu należy zwiększenie aktywności gospodarczej Spółki na rynkach międzynarodowych, w szczególności poprzez wsparcie doradcze obejmujące kompleksowe działania mające wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktu na rynek zagraniczny. Celem misji gospodarczych jest nawiązanie kontaktów handlowych z potencjalnymi partnerami zagranicznymi w Izraelu.

W ramach projektu Spółka zamierza wdrożyć opracowany model biznesowy związany
z wprowadzeniem oferowanych przez APM GROUP Sp. z o.o. lakierów hybrydowych oraz żelów do paznokci na rynek izraelski.

Wartość projektu:  581 669.46PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  405 541.80 PLN


APM GROUP Sp. z o. o. realizuje projekt "Dotacja na kapitał obrotowy dla APM Group Sp. z o.o.", który w całości został dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy w skutek epidemii COVID-19.

Planowanym efetem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 183 491.31 PLN

Kwota dofinansowania projektu ze środków UE: 183 491.31 PLN