Dotacje

APM GROUP Sp. z o. o. realizuje projekt "Dotacja na kapitał obrotowy dla APM Group Sp. z o.o.", który w całości został dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy w skutek epidemii COVID-19.

Planowanym efetem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 183 491.31 PLN

Kwota dofinansowania projektu ze środków UE: 183 491.31 PLN